Hitta ett företag i Gnosjöregionen som kan hjälpa dig med industriautomation. i
Företagsportalen GnosjoRegion.se

Industriautomation

5 snabba tips om Industriautomation

  1. Välj ett företag som kan erbjuda skräddarsydda lösningar samt support.
  2. Jobba med lösningar som går att integrera med de system som redan finns på plats.
  3. Beakta möjligheten till vidareutbildning och bättre förståelse för de system och robotar som köps in.
  4. Här hittar du  företag som jobbar med Industriautomation » 
  5. Vill du hitta en bra leverantör?
    Lägg en offertförfrågan här »

Världen är numera full av robotar och automatiska processer. Sagor om robotar och maskiner som tar över världen verkar inte längre så otroliga då vi ser att det går att utveckla “tänkande” robotar som jobbar på ett mänskligt sätt. Svensk industri har helt klart tjänat på industriautomation, och det här är ett område som är i ständig utveckling med nya spännande lösningar som minskar på produktionskostnader och som ökar på effektiviteten.

Industriautomation

 

Industriautomation

Smidigt och snabbt med processautomation

Anledningen till att det satsas så stort på automation är för det första att detta leder till smidigare och snabbare produktion. Med industriautomation så kan man få exakta rörelsemoment som man upprepar hur många gånger som helst. Arbetet går snabbt framåt och säkerheten höjs. Den som har kritik mot robotar bör betänka att robotarna faktiskt räddar liv.

Industriarbetet är inte utan risker men idag så kan man minimera dessa genom att låta operatörer arbeta på ett säkert avstånd då roboten tar tag i det som är tungt och farligt. Operatören får istället utveckla sina kunskaper och bidra med mer hjärna i processen vilket givetvis är positivt för alla som är inblandade i tillverkningen.

Industriautomation i Gnosjöregionen

 

Åminne Mekaniska Verkstad AB, Industriautomation
Åminne Mekaniska Verkstad AB

Värnamo

Vår affärsidé är att skapa en effektivare och tryggare tillverkningsprocess för Sveriges tillverkande företag, genom att bygga innovativa, funktionella och CE-märkta maskiner från idé till producerande anläggning, vilket ökar konkurrenskraften för kunden.

Vi strävar alltid efter att ligga i framkant, både vad gäller kunskap och tekniska lösningar.
Läs mer »

Till bildgalleriet »
 

www.aminnemek.com »


 

Bors Automation & Tool AB , Industriautomation
Bors Automation & Tool AB

BOR

BORS AUTOMATION & TOOL AB SKALL VARA DEN SJÄLVKLARA AUTOMATIONSLEVERANTÖREN FÖR RÖR OCH PROFILER PÅ DEN SKANDINAVISKA MARKNADEN.
VI SKALL ERBJUDA MODULBASERADE AUTOMATIONSCELLER SOM SKAPAR FLEXIBILITET OCH MERVÄRDE FÖR KUNDEN
Läs mer »

Reportage
BORS får ny kostym

Läs mer »

Till bildgalleriet »
 

www.borsautomation.se »


 

Inlead Automation i Sverige AB , Industriautomation
Inlead Automation i Sverige AB

Gislaved

Vi riktar oss främst till maskinbetjäning och hantering inom:
-Metall.
Skärande bearbetning (svarv och fräs),
pressar, härdning.
-Plast.
Formsprutor.
-Gjuteri.
Pressgjuterimaskiner.

Inom InLead har vi alla förutsättningar som krävs för att lösa ert automationsbehov.
mjukvaru/mek/elkostruktion samt CE märkning.

Läs mer »

Till bildgalleriet »
 

www.inlead-automation.se »


 

Axelent Engineering AB , Industriautomation
Axelent Engineering AB

Gislaved

Axelent Engineering levererar tjänster och produkter inom automation till företrädesvis producerande industri i Norden. Vår verksamhet innefattar specialmaskiner, olika typer av automations- och robotlösningar. Genom samarbete med Dassault Systèmes kan vi även erbjuda ett kraftfullt stöd inom PLM såsom CATIA, , DELMIA OCH ENOVIA. Vi kan även erbjuda externa tjänster inom fräsning och svarvning.
Läs mer »

Reportage
Öppna 3D-filer utan CAD-programvara

Läs mer »
 

 

JE RobotTeknik & Automation AB , Industriautomation
JE RobotTeknik & Automation AB

GNOSJÖ

Vi erbjuder tjänster inom området Robot och Automation.
Vårt kunnande ligger i huvudsak inom automatisering med ABB´s robotsystem. Vi har lång erfarenhet inom robotiserad materialhantering med olika processer såsom svetsning (Diplomerad EWS), rörbockning, kantbockning, slipning, nitning och maskinbetjäning.
Läs mer »
 

 

Rovima AB , Industriautomation
Rovima AB

Anderstorp

Rovima erbjuder driftklara standardutrusningar för att plocka och mönsterlägga en eller flera olika detaljer samtidigt som t.ex. ingjutningsdetaljer, clips och monteringsdetaljer.
Även traditionell visionkontroll av detaljer kan göras med systemet.
Lösningar bygger på visionguidning med hjälp av en kamera som fastsäller detaljernas koordinater.
Läs mer »
 

Robotlösningar

 

Seende robotar

Det är mycket spännande att se på moderna robotlösningar och idag så talar man till och med om seende robotar. Man får verkligen intrycket av att roboten ser för den utför handlingar som styrs av andra moment som sker innan och efter robotens uppgift.

Det är förstås datorsystem som ser till att man kan finjustera arbetsprocessen på detta vis och idag så kan företag i Gnosjöregionen erbjuda automatik som är fullständigt anpassad till den produktion som man jobbar med. Det finns färdiga lösningar som är justerbara och så finns det lösningar som utvecklas i enlighet med de behov som föreligger.

Nya lösningar

I och med att industrin utvecklas och nya krav ställs på produktionsprocesserna så utvecklas det även ny industriautomation som möter de nya kraven på ett tillfredsställande vis. Det här betyder att man från industrins sida även har behov av viss utbildning och en hel del support från de företag som står bakom de nya lösningarna.

Genom goda samarbeten och ny teknik som kan integreras med den gamla så styrs utvecklingen i rätt riktning och man ser till att detta görs på ett kostnadseffektivt sätt.

Läs mer

Läs gärna mer om närliggande ämnen  Industriautomation | Robotlösningar | Maskinbetjäning | Industrirobotar | Robotsimulering | Robotceller | Processkontroll | Servicerobotar

Här hittar du fler avdelningar som handlar om Industriautomation

 

Visste du att...

Dagens robotar jobbar på ett sätt som nästan är mänskligt tack vare datorisering och programmering på hög nivå.