Finn företag i Gnosjöregionen som levererar och underhåller smarta robotlösningar för din produktion. i
Företagsportalen GnosjoRegion.se

Robotlösningar

5 snabba tips om Robotlösningar

  1. Ta reda på hur er arbetsprocess kan förstärkas med hjälp av robotar.
  2. Dra nytta av skräddarsydda robotsystem som är utvecklade i enlighet med era behov och arbetsprocess.
  3. Robotlösningar kräver underhåll och detta bör ett bra företag kunna hjälpa till med.
  4. Här hittar du  företag som jobbar med Robotlösningar » 
  5. Vill du hitta en bra leverantör?
    Lägg en offertförfrågan här »

Vad vore dagens industri utan robotlösningar? Det här är en fråga som gäller hela det moderna samhället för vi är numera beroende av automatiserade industriprocesser som sörjer för att våra liv förblir smidiga och enkla att leva.

Tillverkningen av produkter är effektiv och säker tack vare robotlösningarna som gör att man får tid över till att koncentrera sig på utvecklingen av nya fantastiska tekniska lösningar. I Gnosjöregionen så finns det företag som utvecklar robotar och automatiserade processer som är precist anpassade till den produktion som man bedriver.

Robotlösningar

 

Robotlösningar

Robotar och maskiner som jobbar ihop

Idag så måste robotar kunna jobba ihop med maskiner och inte bara med människor. För att detta ska fungera så måste det förstås finnas människor på plats som sörjer för att samarbete mellan robot och maskin fungerar som det ska. Den här typen av robotlösningar drivs med hjälp av datorsystem som kommunicerar med robot och maskin.

En arbetsplats som redan har svarvar och pressar som är automatiska kan alltså ganska enkelt integrera robotsystem som ser till att arbetet med matning av material går snabbare.

Robotlösningar i Gnosjöregionen

 

Inlead Automation i Sverige AB , Robotlösningar
Inlead Automation i Sverige AB

Gislaved

Vi riktar oss främst till maskinbetjäning och hantering inom:
-Metall.
Skärande bearbetning (svarv och fräs),
pressar, härdning.
-Plast.
Formsprutor.
-Gjuteri.
Pressgjuterimaskiner.

Inom InLead har vi alla förutsättningar som krävs för att lösa ert automationsbehov.
mjukvaru/mek/elkostruktion samt CE märkning.

Läs mer »

Till bildgalleriet »
 

www.inlead-automation.se »


 

Bors Automation & Tool AB , Robotlösningar
Bors Automation & Tool AB

BOR

BORS AUTOMATION & TOOL AB SKALL VARA DEN SJÄLVKLARA AUTOMATIONSLEVERANTÖREN FÖR RÖR OCH PROFILER PÅ DEN SKANDINAVISKA MARKNADEN.
VI SKALL ERBJUDA MODULBASERADE AUTOMATIONSCELLER SOM SKAPAR FLEXIBILITET OCH MERVÄRDE FÖR KUNDEN
Läs mer »

Reportage
BORS får ny kostym

Läs mer »

Till bildgalleriet »
 

www.borsautomation.se »


 

Åminne Mekaniska Verkstad AB, Robotlösningar
Åminne Mekaniska Verkstad AB

Värnamo

Vår affärsidé är att skapa en effektivare och tryggare tillverkningsprocess för Sveriges tillverkande företag, genom att bygga innovativa, funktionella och CE-märkta maskiner från idé till producerande anläggning, vilket ökar konkurrenskraften för kunden.

Vi strävar alltid efter att ligga i framkant, både vad gäller kunskap och tekniska lösningar.
Läs mer »

Till bildgalleriet »
 

www.aminnemek.com »


 

Rovima AB , Robotlösningar
Rovima AB

Anderstorp

Rovima erbjuder driftklara standardutrusningar för att plocka och mönsterlägga en eller flera olika detaljer samtidigt som t.ex. ingjutningsdetaljer, clips och monteringsdetaljer.
Även traditionell visionkontroll av detaljer kan göras med systemet.
Lösningar bygger på visionguidning med hjälp av en kamera som fastsäller detaljernas koordinater.
Läs mer »
 

Industriautomation

 

Högre säkerhet

Något som är nog så viktigt med robotar är att de erbjuder en högre säkerhet på arbetsplatsen. Om man har operatörer som måste lyfta tungt och komma farligt nära verktyg som klipper, fräser och svetsar så finns det god anledning till att automatisera detta arbete. Operatören får istället överse robotens arbetsprocess och se till att den pågår utan avbrott.

I längden så kan man spara pengar på detta eftersom operatörens arbetstid nu kan läggas på viktigare arbetsmoment då roboten klarar av matning och lyft snabbare och mycket precist.

Nya lösningar

Det utvecklas hela tiden nya robotlösningar som är till för att utveckla industrin. De verkstäder som jobbar med produktion av stora och små volymer behöver smarta lösningar som gör att det hela kan gå snabbare och utan fel. I Gnosjöregionen så finns det stöd som behövs för att utveckla en stabil och effektiv arbetsprocess. Man kan få skräddarsydda system som integreras med den produktionslinje som man redan arbetar med.

Det här tar lite tid i början men så snart som man har kommit in i det nya arbetsflödet så sparar man tid, och tid är som bekant pengar så detta är något som både företag och kunder tjänar på.

Läs mer

Läs gärna mer om närliggande ämnen  Industriautomation | Robotlösningar | Maskinbetjäning | Industrirobotar | Robotsimulering | Robotceller | Processkontroll | Servicerobotar

Här hittar du fler avdelningar som handlar om Robotlösningar

 

Visste du att...

Idag utvecklas robotar för olika områden och ett intressant område är inom krigsföring där det diskuterar huruvida användandet av robotar är etiskt eller inte.