Här är företag som jobbar med gasskärning. Med gasskärning så kan man skära i tunn och tjock plåt på ett sätt som sparar på material. i
Företagsportalen GnosjoRegion.se

Gasskärning

5 snabba tips om gasskärning

  1. Gasskärning är en bra metod för låglegerat och olegerat stål.
  2. Man kan skära tunna stålstycken snabbt med gasskärningen.
  3. En finare metod av gasskärning är gasmejslingen som kan användas för fogar.
  4. Här hittar du  företag som jobbar med Gasskärning » 
  5. Vill du hitta en bra leverantör?
    Lägg en offertförfrågan här »

Så här går det till

Det finns flera sätt att skära i stål. Laserskärning, plasmaskärning och vattenskärning är tre sätt, men denna sida handlar om ett fjärde tillvägagångssätt - gasskärning. Det finns både manuell och automatisk gasskärning och vilken metod man använder sig av beror förstås på det projekt som man arbetar med. Om man till exempel måste jobba utomhus och skära i större strukturer så är den manuella metoden ett måste, men annars så kan man jobba i verkstaden genom att lägga plåten som ska skäras på en plan yta där den kommer att beskäras av en maskin. Liksom namnet antyder så är det förbränning av gas som leder till att man kan skära i stålet. Processen är dock mer invecklad än till exempel gassvetsning. Med gasskärningen så kan man tillföra en speciell typ av skäroxygen som gör att järnet i plåten som beskärs oxideras. För att få beskärningen att fungera så kombinerar man skäroxygenen med en typ av bränn-gas som kommer att antändas med hjälp av oxygenen. Exempel på gaser som kan användas för denna beskärningsmetod är gasol, acetylen, vätgas, naturgas och stadsgas. Det är dock viktigt att förstå att det är strålen av oxygen som beskär och inte själva gasen.

Det är viktigt att plåten som ska beskäras hålls ren så detta måste vara en del av arbetsprocessen. Om man inte får bort föroreningar genom förbehandling så kan det leda till att beskärningen tar längre tid så därför så jobbar verkstäder i Gnosjöregionen ofta med blästring för att se till att plåten som ska gasbeskäras inte har smuts och föroreningar i form av rost eller eventuellt glödskal.

Gasskärning

 

Gasskärning

Fördelar med gasskärning

En fördel med att jobba med den varma låga som uppstår då gasen antänds är att man faktiskt får en del av rengöringen gratis via värmen som bränner bort eventuella föroreningar. Det här leder till en snabbare beskärningsprocess. Man kan se gasskärning som en mycket flexibel metod just för att man kan klara av allt från tunna arbetsstycken till riktigt tjocka bitar. Beroende på den gas man använder så får man en skäreffekt som är anpassad till det jobb som ska utföras. Det är också praktiskt att man kan jobba manuellt med denna teknik då man kanske måste klara av nedmonteringar utomhus av stora strukturer som kräver den här typen av beskärningsmetod.

Gasskärning i Gnosjöregionen

 

Klöfver AB, Gasskärning
Klöfver AB

FORSHEDA

Inom legotillverkning så gör vi nästan allt från ax till limpa. Från plåt skär vi enl. ritning med gasskärning eller plasmaskärning. Vi fräser och svarvar i CNC eller manuella maskiner beroende på vilken volym som det gäller. Svetsning och målning är andra tjänster som kompletterar vårt utbud.
Läs mer »
 

www.klofver.se »


Laserskärning

 

Användningsområden

Gasskärning används gärna när man ska bearbeta lite tjockare plåtstycken då beskärningsmetoden är lämplig för maximalt bruk av den plåt som man har till sitt förfogande. När det handlar om låglegerade stål och stål som inte alls är legerade så är gasskärningen en av de vanligaste metoderna för beskärning. Metoden fungerar bra både för mindre serier av komponenter såväl som för större manuella projekt.

Sammanfattning av gasskärning

Idag så kan svenska verkstäder erbjuda gasskärning som en kostnadseffektiv beskärningsmetod som passar väl för små och stora produktioner. Gasskärningen används främst på stål som är olegerade och låglegerade stål och betyder i praktiken att man skär med en syrestråle.

Läs mer

Läs gärna mer om närliggande ämnen  Laserskärning | Lasersvetsning | Lasermärkning | Lasergravering | Rörlaserskärning | Gasskärning | Vattenskärning | Fiberlaser | Plasmaskärning

Här hittar du fler avdelningar som handlar om bearbetning av metall.

 

Visste du att...