Hitta företag som klarar av legosvarvning och andra legoarbeten för dina projekt. i
Företagsportalen GnosjoRegion.se

Legosvarvning

5 snabba tips om legosvarvning

  1. Ett bra företag ska klara av legosvarvning av olika material samt små och stora volymer.
  2. För att fler moment ska kunna infogas i en och samma process så kan man jobba med automatsvarvning och datorstyrda tillverkningsprocesser.
  3. Då svarvningen ska följas av annat legoarbete som svetsning och ytbehandling så är det en fördel om detta kan utföras på samma plats som svarvningen.
  4. Här hittar du  företag som jobbar med Legosvarvning » 
  5. Vill du hitta en bra leverantör?
    Lägg en offertförfrågan här »

Den svarvning som erbjuds av företag i Gnosjöregionen håller en mycket hög standard. Här finns det kunskap och teknik som gör att man klarar av allt från prototyper till gigantiska produktioner där varje komponent ska ha exakta mått och detta även om den är i miniatyrformat. Dessutom så finns det alltid möjlighet att efter legosvarvning ta hand om andra viktiga legoarbeten som svetsning och ytbehandling. Detta med syftet att uppnå bästa möjliga resultat.

Legosvarvning

 

Legosvarvning

Legoarbeten som fungerar

Legoarbeten fungerar bäst då de anpassas precist till den komponent eller produkt som det är tal om. I teorin så låter detta enkelt nog men i verkligheten så innebär detta att en verkstad som erbjuder legosvetsning även måste klara av det som kommer innan och efter. Det är sällan så att man bara svarvar, många gånger så måste produktionen programmeras, kontrolleras och efterarbetas. Detta ska givetvis göras i nära samarbete med kund så att man alltid är överrens om arbetsprocess och mål.

Legosvarvning i Gnosjöregionen

 

Söderlunds Metall AB , Legosvarvning
Söderlunds Metall AB

GNOSJÖ

Automatsvarvade legodetaljer Ø 5-65 mm. i de flesta förekommande material. Automatsvarvning i en- och flerspindliga kurvmasknier runt 5-60 mm. CNC-svarvning i fleraxliga maskiner runt 5-65 mm.
Läs mer »
 

www.soderlundsmetall.se »


 

Kalset Automatsvarvning AB , Legosvarvning
Kalset Automatsvarvning AB

GNOSJÖ

Vår moderna maskinpark består av 20-tal CNC-styrda maskiner såsom Citizen, Star, Mayer, Miyano, Mazak och Traub.

Vi innehar en mycket effektiv tvättanläggning som rengör och avfettar detaljerna.

För yt- och värmebehandling anlitar vi välbeprövade samarbetspartners, vi ombesörjer även montering.

Vår verksamhet håller till i nyrenoverade lokaler med ljus och fräsch miljö.
Läs mer »
 

Legoarbete

 

Automatik och datorisering

Det att man numera jobbar en hel del med automatiska svarvar och datorteknik är förstås en stor fördel för kunden. I och med att maskinerna själva klarar av matning och upprepad produktion av komponenter så sparar man tid och därmed så kan kunden få en högre kvalitet till en mindre budget. Det företag som erbjuder legoarbeten kan ta en komponent som ska tillverkas i några få exemplar eller i större volymer och programmera tillverkningen via ett styrsystem. Under produktionen så kontrollerar man sedan med jämna mellanrum att delarna kommer ut precis så som var planerat från start. Då justeringar är nödvändiga så görs detta snabbt och enkelt utan förseningar.

Korta ledtider och hög leveranssäkerhet

Idag så kräver kunder korta ledtider och hög leveranssäkerhet. När man samarbetar med ett företag i Gnosjöregionen för att få legosvarvning utförd så ska man givetvis inte behöva lida av förseningar på grund av bristande planering och leveranser som inte fungerar. Det här ska man tänka på redan då man ber om en offert och börjar planeringen av sitt projekt. Då allting har diskuterats innan produktionen kommer igång så ska man kunna räkna med korta ledtider och leveranser som fungerar som de ska.

Läs mer

Läs gärna mer om närliggande ämnen  Legosvetsning | Monteringsarbete | Legotillverkning | Legoarbete | Legosvarvning | Legoformsprutning | Efterbearbetning

Här hittar du fler avdelningar som handlar om legosvarvning

 

Visste du att...

Om den som svarvar inte är klädd i skyddskläder så kan jobbet bli farligt och även innebära stopp i produktionen.

Söderlunds Metall