Här hittar du näringslivsorganisationer, näringslivsbolag och andra som bidrar till att driva Gnosjöregionen framåt. i
Företagsportalen GnosjoRegion.se

Nyheter

Organisationer i Gnosjöregionen

 

Vaggeryds Näringslivsråd KB , Organisationer
Vaggeryds Näringslivsråd KB

VAGGERYD

Vaggeryds Näringslivsråd utvecklar det lokala näringslivet i Vaggeryds kommun. För att stärka våra företag och våra blivande entreprenörer hämtar vi kraft från Science Park-systemet, lokala nätverk och regionala kompetensutvecklingsprojekt.

Tillgången på kompetens, platsens energi och syn på entreprenörskap är grunden för vårt gynnsamma företagsklimat.
Läs mer »

Reportage
”Vi är en vital del av Gnosjöregionen”

Läs mer »
 

 

Gnosjöregionens Näringsliv HB , Organisationer
Gnosjöregionens Näringsliv HB

Värnamo

Under 2014 bildades en ny förening för näringslivssamverkan i Gnosjöregionen: Gnosjöregionens näringslivsråd.
Medlemmar i föreningen är Gislaveds, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds kommun samt kommunernas näringslivsråd/föreningar. Syftet med föreningen är att främja en långsiktigt hållbar utveckling i Gnosjöregionen.
Läs mer »
 

 

Gislaved Näringsliv AB , Organisationer
Gislaved Näringsliv AB

GISLAVED

Vår vision är att skapa en verksamhet som säkerställer näringslivets behov gällande utveckling och tillväxt, samt därigenom åstadkomma en god och attraktiv livsmiljö.
Läs mer »

Reportage
Full gas för Gnosjöregionens näringsliv!

Läs mer »
 

 

Värnamo Näringsliv AB , Organisationer
Värnamo Näringsliv AB

VÄRNAMO

Våra fyra verksamhetsområden är:
-Strategisk kompetensförsörjning
-Utbildning
-Nätverk
-Nyföretagande samt etableringar
Läs mer »

Reportage
Dags igen för Värnamo Industriexpo

Läs mer »
 

 

Gnosjöandans Näringsliv , Organisationer
Gnosjöandans Näringsliv

Agnesberg

Vi skall:
* främja näringslivets gemensamma intressen
* fungera som en mötesplats för nätverkande o samarbete mellan företagen
* medverka till att ett bra företagsklimat utvecklas inom kommunen och aktivt verka för nyföretagande och företagsetableringar
* aktualisera och påverka i utbildningsfrågor
* representera näringslivet i samtal och diskussioner med kommunen, myndigheter och andra aktörer.
Läs mer »
 

 

Anderstorp Racing Club , Organisationer
Anderstorp Racing Club

Anderstorp

Sedan 70-talet har ARC-organisationen svarat för genomförandet av ett 40-tal stora internationella mästerskapstävlingar i VM, EM och andra världsomspännande tävlingsserier.

På senare tid anlitas ARC också i växande omfattning för uppdrag utanför Scandinavian Raceway.
Läs mer »
 

 

Business Gnosjöregion AB , Organisationer
Business Gnosjöregion AB

Gislaved

Vi skall främja en långsiktig hållbar utveckling i Gnosjöregionen, stödja och främja företagsutveckling och nyinvesteringar i regionen.
Bidra till konkurrenskraft och till ett bra företagsklimat och branschutveckling, bidra till ökad sysselsättning, genom att främja egenföretagande och företags- etableringar.
Vi skall bidra till marknadsföringen av Gnosjöregionen.
Läs mer »

Reportage
BGR stärker regionens konkurrenskraft

Läs mer »
 

 

R-Företagen AB , Organisationer
R-Företagen AB

JÖNKÖPING

R-Företagen granskar och utfärdar R-licenser.

R-licensen kommunicerar trovärdighet och etiskt ansvarstagande gentemot kunder och medarbetare. R-licensen är en unik kvalitetsstämpel för företag och organisationer vilka förbundit sig att hålla högsta affärsetik.
Läs mer »
 

 

Anderstorps Industriförening , Organisationer
Anderstorps Industriförening

Agnesberg

Läs mer »
 

Läs gärna mer om närliggande ämnen  Organisationer

Här hittar du ännu mer information om lokal service i Gnosjöregionen