GnosjoRegion.se

Tester, analyser

5 snabba tips om  Tester, analyser

  1. Vid rekrytering kan personlighetstester och analyser ge ett bättre underlag i urvalsprocessen.
  2. Rekryteringstester och analyser ger kunskap om både styrkor och svagheter vilket stärker både individen och arbetsgivaren i sitt samarbete.
  3. Tester och analyser är också användbara i utvecklingssamtal och vid omställningsprocesser.
  4. Här hittar du företag som jobbar med Tester, analyser »
  5. Vill du hitta en ny leverantör Lägg en offertförfrågan till företagen i Gnosjöregionen »

Många exempel på analysområden

Det finns flera olika analyser och tester som kan användas för att finna den mest lämpade personen för olika typer av arbetsuppgifter och befattningar. Exempel på områden som analyser kan omfatta är bland annat arbetsminne, sifferminne, orienteringsförmåga, uppfattningsförmåga och slutledningsförmåga.

Exempel på vad egenskapstester kan visa är graden av dominans hos en person, om man är en lyssnare, hur drivande du är och i vilken mån du är benägen att arbeta självständigt och i grupp.

Tester, analyser

 

Att hantera ett ”negativt” testresultat

Testerna är inte till för att stjälpa en person eller en rekryteringsprocess, de är till för att hjälpa. Det som vid första anblicken uppfattas som negativa testresultat kan mycket väl vändas till något positivt.

Det viktiga är att du har blivit medveten om egenskapen hos dig själv eller den du tänker anställa. Känner du till problematiken är den lättare att hantera – om viljan finns både hos den anställde och hos arbetsgivaren.

Fördelar med personlighetstester och analyser

Istället för att bara gå på ”magkänslan” kan tester och analyser ge dig ett bättre underlag för att gå vidare. Personen som genomgår testen lär känna sina styrkor och svagheter och hur man bäst kan använda dem. Arbetsgivaren får bättre kunskap om sina anställda – eller de tilltänkta i rekryteringsprocessen.

Tester, analyser i Gnosjöregionen

 

PULS Bemanning AB, Tester, analyser
PULS Bemanning AB

Anderstorp

Vårt unika koncept ger dig effektiv personal från första timmen vid arbetstoppar, sjukdom, semester eller andra personalkrävande projekt. Vi finns tillhands Dygnet runt alla dagar om året.

Titta in på våran hemsida och läs mer.
www.pulsbemanning.se
Läs mer »
 

 

K-Bemanning AB , Tester, analyser
K-Bemanning AB

VÄRNAMO

K-Bemanning erbjuder idag följande tjänster inom både kolletiv-och tjänstemannasektorn: Uthyrning, hyrrekrytering och rekrytering. Vi är certifierade i ThomasSystemet vilket hjälper oss och dig som kund när vi analyserar befattningen och kandidaterna.
Vi kan även truckutbilda din personal. Anders på K-Bemanning är certifierad genom TYA och har 25 års erfarenhet av logistik och lager.
Läs mer »

Reportage
Störst inom hyrrekrytering

Läs mer »
 

 

Bemanningspoolen AB, Tester, analyser
Bemanningspoolen AB

VÄRNAMO

Vi arbetar idag med uthyrning för kortare eller längre uppdrag på såväl kollektiv som tjänstemannasidan. Vi arbetar med hela eller delar av rekryteringsprocessen, främst inom tjänstemannasektorn.
Läs mer »
 

 

Aktiv Bemanning i Småland AB , Tester, analyser
Aktiv Bemanning i Småland AB

VÄRNAMO

Vi är verksamma i hela GGVV-regionen där vi bedriver bemannings- och rekryteringsverksamhet, vi står för både korta och snabba personallösningar såsom mer långsiktiga.
Läs mer »
 

Bemanning

 

Sammanfattning av Tester, analyser

Personlighetstester och analyser kan vara ett bra verktyg vid rekrytering men också när du som arbetsgivare behöver ett utvecklingsverktyg och vill försäkra dig om att du har rätt person på rätt plats i företaget.

Läs mer

Här hittar du fler avdelningar om lokal företagsservice »

Läs gärna mer om närliggande ämnen Personalbehov | Bemanning | Rekrytering | Headhunting | Sommarjobb | Tester, analyser

 

Visste du att...

Det finns en mängd olika testverktyg. Stiftelsen för tillämpad psykologi (STP) certifierar tillförlitliga testverktyg.