Företagsportalen GnosjoRegion.se

Business Gnosjöregion AB

Fler företag och anställda i Gnosjöregionen

28 februari 2017

Totalt finns där 12.000 företag med en total omsättning på 70 miljarder kronor.
I Gnosjöregionen finns det cirka 12.000 företag och där lever nästan 87.000 invånare. Företagen har en samlad omsättning på 70 miljarder och ett direkt exportvärde på 12 miljarder kronor.

Gnosjöregionen har ett nettoexportvärde (det vill säga export-import) på 4,8 miljarder kronor som de alltså bidrar med till Sveriges tillväxt.

De ser tillväxt i såväl antal anställda som i antal företag i Gnosjöregionen.

Finns det några målsättningar för antal företag och anställda i regionen framledes?

– Materialet ovan beskriver vår verksamhet 2015-2017. Vi arbetar just nu med att ta fram målen för 2017-2020, uppger Nina von Krusenstierna, vd och koordinator på Business Gnosjöregion, för Metal Supply.

– Business Gnosjöregion hade sin framtidsworkshop med ägare, styrelse och inbjudna företag den 15-16 februari i år. Där kom man fram till att vi från hösten 2017 kommer att förstärka vår verksamhetsinriktning för regionens attraktivitet. Styrelsen får inom kort ta del av underlagen från workshopen och kan då ta beslut, menar Nina von Krusenstierna.

– Generellt kan man säga att vi kommer att arbeta med att öka konkurrenskraften för företagen även genom att stärka regionens attraktivitet. Här handlar det om att öka inflyttningen – vi tar alltså taget om den bild som de flesta orter i Sverige kämpar med nu – att skapa tillväxt och attraktiva livsmiljöer för människor och företag även på landsbygden. Vi vill bli fler i Gnosjöregionen – och fler blir vi genom att våra företag blir ”preferred employers” – de bästa arbetsplatserna – och att livsmiljön är god i en region där människor kan trivas och utvecklas, uppger Nina von Krusenstierna vidare för Metal Supply.

Business Gnosjöregion (BGR) bildades för cirka 1,5 år sedan. Det var kommunerna och näringslivsbolagen i Gnosjöregionen som redan 2012 sade att de behöver en gemensam utvecklingsplattform, för att säkerställa och öka tillväxten för näringslivet i regionen.

De beslöt, tillsammans med företagen i regionen, att BGR (under 2015-2017) skulle ägna sig åt gemensamma frågor inom kompetensförsörjning, omvärldsbevakning, regionens attraktivitet och internationalisering.

Läs mer: http://www.bgrab.se

Kontaktuppgifter

Business Gnosjöregion AB

Postadress:
Stortorget 2
332 30 Gislaved
Karta »
Telefon:

Fax:
Webbadress:
www.bgrab.se
AxjoDin Maskin i Värnamo AB Garo, (jobbannons, mellan)ForshedaverkenRobec (mellan)Stebro Plast AB (mellanannons)Bejö (mellan)