Företagsportalen GnosjoRegion.se

Bufab Sweden AB

Hållbarhetsrapport

5 april 2018

Vi är stolta att publicera vår andra Hållbarhetsrapport!

Hållbarhetsperspektivet finns med i varje aspekt av Bufabs verksamhet – från hur vi formulerar och utför våra affärer, till hur vi bedömer risker. Vi strävar efter att bibehålla hälsa, trygghet och säkerhet för våra anställda, leverantörer och andra som berörs av vår verksamhet.Bufabs hållbarhetsarbete styrs i första hand av bolagets uppförandekod och våra policyer för medarbetare, miljö, kvalitet och antikorruption. Bufab har undertecknat FN:s Global Compact och följer dess principer.

Som ett globalt handelsföretag med ett stort antal leverantörer och kunder har vi stora möjligheter till påverkan utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Under 2017 har vi höjt vår målsättning och lanserade vår vision om att bli den ledande aktören i branschen och vi har en klar vision om hur vi når det målet. Med vårt Best Practice Management System, uppförandekod och policy strävar vi efter att skapa de bästa interna processerna i vår bransch.

Läs vår hållbarhetsrapport om hur vi sätter Hållbarhet högt upp på vår agenda, och att vi arbetar metodiskt och fokuserat för att ständigt bli bättre.

Läs mer: https://www.bufab.com/sv/for-kunder/sustainability

Kontaktuppgifter

Bufab Sweden AB

Postadress:
Box 2266
331 02 VÄRNAMO
Besöksadress:
Stenfalksvägen 1
331 41 VÄRNAMO
Karta »
Telefon:
0370-696900
Fax:
0370-696910
Webbadress:
www.bufab.com
Affärsracet 2018 (mellan)Bejö (mellan)AxjoGaro, (jobbannons, mellan)ForshedaverkenDin Maskin i Värnamo AB