Med gängsvarvning så kan man komma åt invändigt och utvändigt och gängsvarvning är en mycket vanlig tillverkningsmetod av gängor. i

Gängsvarvning

5 snabba tips om gängsvarvning

  1. Gängsvarvning kan utföras både invändigt och utvändigt och med rätt maskiner och verktyg så kan man jobba på ett snabbt och smidigt sätt.
  2. Gängsvarvning lämpar sig väl för material som är svåra att beskära.
  3. Gängsvarvningen är också ett gott val då det rör sig om delar med stor diameter.
  4. Här hittar du  företag som jobbar med Gängsvarvning » 
  5. Vill du hitta en bra leverantör?
    Lägg en offertförfrågan här »

En av de allra vanligaste metoderna för tillverkning av gängor kallas för gängsvarvning och är vanligt förekommande i Sverige. Det finns idag stora svenska företag som Sandvik som kan erbjuda teknik som gör det möjligt att skapa en utvändig gänga såväl som att ta hand om invändig gängsvarvning. Men de allra flesta företag som svarvar i metall finns samlade i den berömda Gnosjöregionen. Med den här tekniken så kan man skapa gängor i alla möjliga storlekar och i olika material.

Gängsvarvning

 

Gängsvarvning

Så går gängsvarvningen till

När man ser på en typisk utvändig gängsvarvning så kan det hela se mycket enkelt ut. Materialet som ska bli till gänga snurras mot ett skärverktyg som skär skåror. Man upprepar processen flera gånger för att få rätt djup. Det här är förstås något som kan bli rätt tidskrävande men tack vare ny teknik så kan man se till att ha rätt inställningar från start så att man med säkerhet vet att det kommer att bli rätt. Dessutom så kan moderna maskiner jobba mycket snabbt och det gör att man ändå kan få en vettig produktionshastighet.

Gängsvarvning i Gnosjöregionen

Gängfräsning

 

Viktigt att tänka på

Det finns en hel del att tänka på, både för utvändig och invändig gängsvarvning, och även om man med moderna maskiner kan få en produktion som är i stort sett automatiskt så gäller det att operatörer jobbar på rätt sätt i alla lägen. Man måste till exempel vara säker på att matningshastigheten som används stämmer väl överens med gängans stigning. Sedan så är det också viktigt att man får undan spånen som bildas så att de inte försvårar arbetsprocessen. Det här gäller särskilt vid invändig gängning där det är ett måste att snabbt få undan spånen som blir till då man skär så att man slipper onödiga driftsstopp. Med bra maskiner och rätt inställningar så kan man undvika problem med vibrationer och annat som kan leda till att man måste byta ut verktyg och serva maskinen i förtid.

Läs mer

Läs gärna mer om närliggande ämnen  Automatsvarvning | Längdsvarvning | CNC-svarvning | Fleroperationssvarvning | Svarvning | Gängsvarvning

Här hittar du fler avdelningar som handlar om svarvning och metallbearbetning