Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer »


Tack, jag förstår

Vecka 38
Tisdag 17 september
Grattis Hildegard, Magnhild
Valuta
EUR 10.64 -0.01
GBP 11.99 -0.03
USD 9.66 -0.02
BÖRSEN 18:40
-0.57%

0

Lean Production metod för att stärka AD-PlastMichael Johnsson på AD-Plast i Anderstorp har länge varit en av förgrundsfigurerna inom det så kallade Gnosjö-upproret.

– Min övertygelse är att vi inom svensk tillverkande industri har stora möjligheter att stå upp mot konkurrensen utomlands. Vad som krävs är rationalisering, taktiska investeringar - och en på många håll ändrad inställning till förtagande - och företagare. Slopandet av arvs- och gåvoskatten var ett steg i rättning, men mycket återstår, menar Michael Jonsson.
En av de metoder som AD-Plast anammat är så kallad Lean Production, inspirerad av giganten Toyotas idéer och strategier. Lean går i korthet ut
på att man, på egen hand eller med konsulthjälp, kartlägger produktionsavsnitten var för sig och fastställer ett nuläge. Sedan definierar man ett önskat läge och beskriver vägen dit.


AD-Plast i Anderstorp har ett decennium av stark rationalisering och effektivisering bakom sig. Investeringar i bland annat robotceller och nya maskiner ingår i strategin för att bevara tillverkningen i Sverige.

5 varför
- Metoden med fem varför inom Lean är direkt användbar i det dagliga jobbet, säger Michael Johnsson. Det är ett sätt att snabbt komma till roten med problem. Så här ungefär:

- Det finns en oljefläck på golvet. Varför?
- För att en maskin läcker olja. Varför?
- För att packningen är sönder. Varför?
- Vi köpte undermåliga packningar. Varför?
- Vi gick efter priset. Varför?
- Därför att inköparna premieras för kortsiktiga besparingar.

- Det betyder ju att om man vill slippa problemen med olja på golvet och trasiga maskiner måste man ändra sättet att värdera inköparna. Hade man bara nöjt sig med ett eller två "varför" hade den enda åtgärden blivit att torka upp oljan och byta packning
- Genom att fråga varför minst fem gånger kan man ofta hitta grundorsaken till felen, säger Michael Johnsson.

lig strategi
– Det finns produkter som man inte längre med lönsamhet kan tillverka i Sverige. Men att lägga ner här hemma och tillverka allt till lågpris tror jag är dålig strategi, kortsiktig och ofta en väg att ganska snabbt försvinna ur marknaden. Vi ska utveckla våra spetskompetenser parallellt med att vi tillverkar rutinprylar på andra håll.
– Vi tror att snabbhet i problemlösningar, kvalitetssäkring och mycket hög leveranssäkerhet är några av grundpelarna för att konkurrera framgångsrikt också i framtiden.
– AD-Plast har kompetens inom konstruktion, ritningar, verktyg, produktion och montering. Vi bistår med kreativitet och energi även i kontakter med kundernas kunder och deras utveckling.
Egen konstruktions- och verktygsavdelning ger AD stor flexibilitet och snabbhet. Verktygsavdelningen hanterar även service och underhåll på alla de verktyg som finns i vårt verktygsförråd.


Cirka 50 formsprutor finns i maskinparken. För att stärka konkurrenskraften har AD-Plast ett akut behov av bland annat erfarna ställare, en svårfunnen yrkesgrupp.

Tekniktäthet
– I vår maskinpark ingår även maskiner för dubbelgjutning, säger Michael Johnsson. Även om kärnverksamheten är tillverkning av plastkomponenter har vi blivit en specialist på tekniktäta produkter.
Investeringstakten på AD-Plast är hög, nya maskiner i den 50 formsprutor stora parken tillkommer varje år, liksom robotceller och andra applikationer som höjer effektiviteten. Kundkretsen finns inom bland andra fordons-, möbel- och elektronikindustrierna
– Vi söker också hela tiden aktivt efter mer folk, kvalificerade yrkesmän, säger Michael Johnsson. Främst ställare som är en mycket svårfunnen kategori våra trakter.


KONTAKTUPPGIFTER

AD-Plast i Anderstorp AB

(AD-Plast i Anderstorp AB)

Telefon: 0371-587100
Mail: michael.jonsson@ad-plast.se

Besöksadress:
Stansg. 6
33432
ANDERSTORP

Postadress:
Box 142
33423
Anderstorp

Webbadress:
www.ad-plast.se