Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer »


Tack, jag förstår

Vecka 22
Lördag 30 maj
Grattis Vera, Veronika
Valuta
EUR 10.47 -0.04
GBP 11.64 -0.03
USD 9.43 -0.01
BÖRSEN 08:35
-0.64%

Ökad kapacitet för externa mätuppdrag

Kontrollfixturer, CNC-fräsning och CMM-mätning är deras vardag men nu öppnar APM dörren till sin mätavdelning för mättjänster utöver det vanliga.
 
Behovet av mättjänster ökar inom industrin. Redan tidigare har APM en väl utbyggd mätavdelning för slutverifiering av fixturer och frästa produkter. För att kunna ta emot ännu fler externa förfrågningar har man investerat i ytterligare en portalmaskin utöver de två man redan förfogar över.
 
- Nu har vi alltid en maskin tillgänglig för externa mätuppdrag. Vi har också anställt en mättekniker för att möta förfrågningar som kommer in från alla typer av tillverkande företag, säger Peter Sandén, vd APM.
 
Möter ökad efterfrågan på mättjänster. Mättekniker Joakim Gunnarsson kontrollerar en detalj i den nya portalmaskinen.
 

Kapacitet för stora mätjobb 

Företagets mätkapacitet skiljer sig från många konventionella mätföretag. Dels kan man ta emot förhållandevis stora detaljer, upp emot 2600 x 1500. Dels kan man tack vare bredden i huset erbjuda kunderna mätupplägg, både enklare för "engångsmätning" men också permanenta mätupplägg som kan leva med hela detaljens livscykel och eventuellt kompletteras med vissa kontrollfunktioner. 
- Detta är vi tämligen ensamma om, konstaterar Peter.
 
APMs mätavdelning för slutverifiering av fixturer och frästa produkter finns också tillgänglig för externa mätuppdrag.
 
 

Ny funktion i världsledande mjukvara

APM använder världsledande mjukvaran inom mätning, PC-Dmis, för utvärdering och friformsmätning. Man har också kompletterat med en ny funktion i systemet, Autopart, som använder 3D-måttsättning för att automatiskt generera ett mätprogram och som stödjer en mer effektiv rapportgenerering. 
 

Konkurrenskraftiga lösningar 

Många företag använder idag 3D-måttsättning för att beskriva toleranskraven för en detalj direkt i CAD-underlaget vilket i sin tur innebär att den konventionella ritningen kan vara helt borttagen eller, om den fortfarande existerar, bär minimal information om toleranser.
- Autopart kortar ner tiden för programmering och rapportgenerering avsevärt, till förmån för kunden, säger Peter.
 

Nästa steg - kontrollfixtur

Med ökade kvalitetskrav och snävare toleranser i alla led är behovet av mättjänster stort inom all tillverkande industri, något som allt som oftast mynnar ut i behov av någon slags kontrollfixtur.
- Här kan vi visa möjligheterna, konstaterar Peter.
 
CMM-mätning kan vara ett första steg för att möta kravet på snävare toleranser, kontrollfixturer kan vara nästa steg, konstaterar Peter Sandén, vd APM.
 
Gabriella Mellergårdh, GnosjoRegion.se


KONTAKTUPPGIFTER

APM August Pettersson AB

(APM August Pettersson AB)

Mail: peter.s@apm.se

Besöksadress:
Vitarörsv. 5
33153
Värnamo

Postadress:
Box 526
33125
Värnamo

Webbadress:
www.apm.se