Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer »


Tack, jag förstår

Vecka 08
Måndag 17 februari
Grattis Alexandra, Sandra
Valuta
EUR 10.52 0.00
GBP 12.67 0.05
USD 9.71 0.01
BÖRSEN 08:35
0.34%

0

Exmos helhetslösning lockade Vauni

Vauni valde Exmos helhetslösning XL och får nu hjälp med allt ifrån inköp och montering till lagerhållning och leverans till slutkund.

- Numera är Exmo en mer integrerad del av Vauni, tanken är att vi inte ska behöva ägna för mycket tid åt primärt inköpshantering och lagersaldon utan fokusera på försäljning, marknadsföring och produktutveckling, säger Robert Ban, vd på Kungsbackaföretaget Vauni AB.


I Vaunis sortiment finns sju olika modeller som sedan i sin tur finns i olika färger och varianter. Ingen skorsten behövs eftersom förbränningen är helt ren och endast frigör små mängder koldioxid och vattenånga.

Skorstensfria eldstäder

Vauni tillverkar skorstensfria eldstäder som drivs av ren bioetanol. De nåddes ryktesvägen redan 2008 om att det fanns ett företag i Anderstorp som kunde hjälpa till med montering. Sedan dess har deras samarbete trappats upp, ett steg i taget. Robert Ban berättar att man tidigare skött inköp själva.

- Exmo skötte då bara monteringen. Men vi märkte att inköpsbiten är enormt resurskrävande. Så nu har Exmo ett större ansvar.


Vauni valde Exmos helhetslösning och får hjälp med bland annat inköp, montering, lagerhållning och leverans till slutkund. Till vänster Exmos Kent Gillberg och Albin Skärve, till höger Vaunis Robert Ban, Pernilla Moerth och Margitta Lindberg.

Totalt logistikansvar

Exmo AB:s helhetslösning XL innebär att de tar över det totala logistikansvaret, de sköter inköp och avrop av ingående komponenter, de monterar och efterbearbetar, lagerhåller och levererar slutligen produkterna dit de ska.

I Vaunis fall innebär det att Exmo håller koll på vad som finns på lagret och skickar ut en inköpsorder till Vaunis leverantörer. Givetvis är det Vaunis logga som finns på inköpsordern. 
Sedan kontrollerar de att detaljerna kommer in, ansvarar för montering, lagerhållning och förstås packning och leverans. Även på följesedeln finns Vaunis logga.


Robert Ban förklarar att varje produkt består av många olika typer av delar. Delar som nu Exmo håller koll på, då de har systemen för det. Här är det Martina Johansson som monterar modellen Globe.

Bra för ett nystartat företag

- Det är viktigt att det ser ut som om leveransen kommer från Vauni, säger Marie Gillberg, ekonomiansvarig på Exmo.
- Vår helhetslösning XL är bra för såväl etablerade som nystartade företag. Exmo blir en extra resurs i den egna verksamheten. Och vårt fastpris/detalj gör att kunden lätt kan räkna ut omkostnaderna för sina produkter, fortsätter hon.

Kollegan tillika marknadsansvarig Albin Skärve tillägger:
- Vauni är ett säsongsbetonat företag och med denna lösning slipper de stå med personal som inte behövs resten av året. De behöver inte heller så stora lokaler eftersom allt sköts härifrån.


Viktor Baselt, lageransvarig på Exmo, ser till att man har alla delar till Vaunis produkter på lager.

Kommer med smarta idéer

Under resans gång lär sig Exmo mer och mer om Vaunis produkter och i förlängningen hoppas man kunna utveckla samarbetet ytterligare.

- Vi vill utveckla IT-biten mer och koppla samman våra system. På så sätt minimerar vi det manuella arbetet, säger Kent Gillberg, VD på Exmo, och nämner vidare att man även bistår med produktutveckling.
- Nu har vi tittat på hur vi kan få ner volymen på kartongerna som produkterna packas i. XL-lösningen innebär att vi även har tagit på oss ansvaret att tänka till och komma med idéer.

Idag har Exmo fem kunder där man har helhetsansvaret.

Text & foto: Malin Ivarsson, GnosjoRegion.se. Foto: Vauni.


KONTAKTUPPGIFTER

Exmo AB

(Exmo AB)

Mail: info@exmo.se

Besöksadress:
Västra Götgatan 4
33432
ANDERSTORP

Postadress:
V. götg. 4
33432
Anderstorp

Webbadress:
www.exmo.se