Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer »


Tack, jag förstår

Vecka 06 Måndag 6 februari Grattis Dorotea, Doris
Valuta
EUR 11.36 -0.03 -0.033
GBP 12.71 0.00 -0.003
USD 10.53 -0.02 -0.019
BÖRSEN 13:49
-1.15%

Börskursen på vår hemsida visar indexet Cboe SE 30 som representerar de 30 största svenska bolagen.
Detta index följer OMXS30. Kurserna är 15 minuter fördröjda. Siffrorna levereras av Millistream.

Osäker försörjningskedja kan ge Gnosjöregionen konkurrensfördelar

Containerbrist, pandemi och stopp i Suezkanalen. Bara några av många händelser som har skapat osäkerhet för tillverkningsindustrin de senaste åren. Vikten av att kunna leverera i tid har därför blivit allt viktigare – vilket kan vara en konkurrensfördel för industrin i Gnosjöregionen.

 

Ingen har väl kunnat undvika att se problemen. Pandemi, brist på halvledare och säkerhetsläget i Europa har gjort att det inte längre är lika lätt längre att veta vad morgondagen har att erbjuda. En verklighet som fjädertillverkaren Ewes i Bredaryd, precis som många andra företag i Gnosjöregionen, lever med dagligen.

– Det är ett stort problem med leveranser från Kina i dag och vi ser transportförseningar under hela resan, vilket gör det extremt svårt att veta när leveranserna ska komma fram.

Vi tittar på vad vi kan tillverka lokalt, men vissa detaljer går helt enkelt inte att få tag på i vår region. Situationen är svår och vi har hela tiden en dialog med våra kunder om hur de vill göra; med båt går det inte att lova att det kommer i tid, med flyg handlar det om en helt annan kostnad, säger Jonas Segerblom, inköps- och logistikchef på Ewes.

 

För Ewes innebär problematiken att ständigt försöka hitta nya alternativ och nästan ligga ett år före med sina beställningar för att på så sätt skapa buffertzoner. Eftersom risken är så stor att något ska hända behövs det, som Jonas Segerblom säger, lite luft i systemet.

– Det är inte alls bra. Det innebär att vi bygger lager, men vi har inte lyckats hitta något annat alternativ till de produkter som vi köper. Vissa material måste vi köpa tidigt eftersom det är så extremt långa ledtider. Samtidigt är det är svårt att veta hur behoven kommer att se ut och det är heller inte hållbart att ligga så långt fram med beställningarna, säger han.

 

Jonas Segerblom, inköps- och logistikchef på Ewes

 

 

Ingen avmattning i sikte

 

 

Charlotta Linnell är Business Development Manager vid Sanmina och har mer än 20 års samlad erfarenhet från tillverkningsindustrin i Norden.

Hon menar att dagens stressade försörjningskedjor kan vara något uppblåsta, mycket på grund av företag som försöker bygga säkerhetslager, men att det ändå finns en stark efterfrågan utan synbar avmattning.

– Det kommer att ta tid för marknaden att normaliseras från den här höga nivån av behov. Med det sagt, Rysslands invasion av Ukraina kan möjligen kyla ner ekonomin snabbare, vilket kan påverka på materialbehoven.

Utöver vad vi redan har upplevt de senaste 24 månaderna med utmaningar i leveranskedjorna, utbrott av covid-19, reserestriktioner, materialbrister och extremväder, lägger vi nu till Rysslands invasion av Ukraina.

 

Min förutsägelse är att den utmanande situation vi har nu kommer att bestå ett tag till, säger hon. Nu när problemen i försörjningskedjan redan är ett faktum är det för sent att börja bygga säkerhetslager, menar Charlotta Linnell, och risken är att det skadar leveranskedjan ytterligare om många företag ändå väljer att ta den vägen.

– Vi ser att de företag som rör sig från en strikt just-in-time-filosofi och tillåter buffertlager är de företag som presterar bäst när det kommer till leveransförmåga. De bygger lager antingen på halvfabrikat eller färdiga produkter för att vara bättre rustade för störningar i försörjningskedjorna, säger hon och fortsätter:

– Många företag låter sina leverantörer äga färdigvarulager, och betalar dem för det. Att bygga upp ett säkerhetslager i dagens efterfrågesituation kommer att göra ont, och det är kostnaden de får betala för att tidigare ha anpassat sig fullt ut till just-in-time-filosofin.

 

Charlotta Linnell, Business Development Manager vid Sanmina

 

 

Produktionen flyttas hem

 

En trend som Charlotta Linnell ser just nu är att allt fler företag börjar att utvärdera totalkostnaden för produktägande på ett annat sätt än tidigare. Något som gör att tillverkning i Asien kanske i slutänden inte blir så billigt som man först trodde.

– För några år sedan var många svenska företag övertygade om att tillverkning i Asien var det bästa för dem eftersom produktpriset ofta var lågt. Nu har många av dessa företag börjat räkna på ett annat sätt än vad de gjorde för tio år sedan. Det kan innebära att de nu räknar med ytterligare parametrar i kalkylen som till exempel kostnader för att underhålla en komplex leveranskedja långt borta med resor, kvalitetskontroll och utbildning, säger hon.

 

Köpbeteendet påverkas

 

Henrik Adinger, vd på Rudhäll Industri i Gnosjö, delar bilden av en orolig försörjningskedja och menar att det är otroligt svårt att sia om framtiden så som läget är just nu. Det är samtidigt här som Rudhäll Industri kommer in i bilden, som leverantör av både komponenter och transportlösningar kan företaget med sin expertis hjälpa kunden att fokusera på kärnverksamheten.

– Det är ett extremt bekymmersamt läge och svårt för det lilla företaget att ha översyn över hela kedjan och vilka effekter det kommer att få. Vad vi kan göra är att avlasta kunden genom att hjälpa till med just de momenten i deras vardag.

 

Från vårt lager i Gnosjö levererar vi direkt till kunden samtidigt som vi har partners ute i Europa och ett sourcing center i Kina där vi hämtar hem produkter från. På så sätt fungerar vi som en flexibel länk mellan leverantören och kunden, säger Henrik Adinger och fortsätter:

– Utmaningen för oss är att vara flexibla och samtidigt effektiva. Det är lätt att vara flexibel genom att sätta upp ett jättestort lager, men det är riskfyllt och inte ekonomiskt hållbart. Så det är en balansgång mellan att vara snabbfotad och samtidigt kunna leverera kvalitet.

 

Helt klart är att en orolig försörjningskedja kommer att påverka köpbeteende framöver och Henrik Adinger ser framför sig en större mix av inköp från Sverige och Asien.

– Under lång tid var det väldigt få störningar där båtar, tåg och lastbilar gick in i varandra som kugghjul. Nu när det har blivit fler störningar tror jag att man vill komma närmare sin leverantör.

Men det behöver inte vara antingen eller, det bästa är mixen och att ha örat mot rälsen för att hitta möjligheterna. Ibland finns de hos grannen, ibland i Kina. Jag tror inte att man ska låsa in sig för mycket i ett specifikt tänk, utan i stället vara flexibel och agera efter de risker, hot och möjligheter som uppstår efterhand, säger han.

 

Henrik Adinger, vd på Rudhäll Industri i Gnosjö

 

 

Allt dyrare transporter

 

Med stängda fabriker, hög sjukfrånvaro och kraftiga transportproblem satte pandemin verkligen fingret på problematiken inom försörjningskedjan.

Claes-Erik Norén är ordförande för Teknikföretagens Materialförsörjningsgrupp och han menar att läget är betydligt bättre nu än under den värsta pandemikrisen. Den stora farhågan i dag är i stället Rysslands invasion av Ukraina och hur det kan komma att påverka försörjningskedjan på lång sikt. Nya aspekter att ta hänsyn till på en redan pressad marknad.

– Kostnaden för att ta hem material från exempelvis Kina har blivit dyrare eftersom containerpriset har mer än tiodubblats. På sikt kan det även bli ett problem kring situationen i Ryssland vad gäller stål och andra metaller, på kort sikt ser vi inga större problem eftersom det finns mycket stål och metaller i systemet, säger han.

 

Han ser samtidigt samma trend som Charlotta Linnell och menar att allt fler företag kommer att vända blickarna hemåt för att på så sätt kunna säkra leveranserna.

– Jag tror att det kommer gå åt att man köper mera lokalt, global sourcing har verkligen fått sig en törn de senaste åren.

Här kommer även skärpta miljökrav in som gör att det blir dyrt med långväga transporter. Nästa år kommer en ny lagstiftning kring koldioxidpåverkan där företagen måste redovisa sina utsläpp och det är många sådana aspekter som påverkar valet att kanske flytta hem. Företagen vill helt enkelt ha kontroll på sin supply chain, säger han.

 

Claes-Erik Norén, ordförande för Teknikföretagens Materialförsörjningsgrupp

 

Konkurrensfördel med lokal produktion

 

För Ewes är det materialet, stålet, som är den stora flaskhalsen där containerbrist och strul i kinesiska hamnar ställer till med problem. Faktorer som i sin tur är fördelar både för Ewes och för hela Gnosjöregionen när de pratar med sina respektive kunder.

Det är tydligt att begreppet ”Made in Sweden” har fått genomslagskraft och fungerar som en sorts stämpel att företaget bryr sig om miljö och klimat genom minskade transporter.

– Vi har faktiskt haft en del kunder som har kommit tillbaka till oss efter att ha köpt produkter i Kina och Asien, eftersom vi kan säkra leveranserna.

Att tillverka i närområdet ger oss en bättre leveransprecision. Visst, vi hade kanske trott att det skulle vara fler som skulle vända hemåt, men jag tror att det kommer att öka, säger Jonas Segerblom.

Från Ewes sida är det ingen tvekan om att det ökar konkurrenskraften att ha sin produktion i Gnosjöregionen och därmed kunna erbjuda sina kunder säkrare leveranser och betydligt kortare ledtider än långväga transporter.

– Vår fördel är att vi har vår tillverkning i närområdet och så länge vi bara har materialet hemma kan vi lösa en order på några veckor, jämfört med om det skulle ligga på en båt i månader. Det är viktigt för oss att hålla så mycket som möjligt i närområdet och många av våra leverantörer finns här runtomkring. Det innebär att allt blir mycket enklare för alla inblandade, säger Jonas Segerblom.

 

 

Text: Johan Larsson

 KONTAKTUPPGIFTER

GnosjoRegion.se

(GnosjoRegion.se)

Telefon: 037131920
Mail: info@gnosjoregion.se

Besöksadress:
Dalhemsgatan 4
33330
Smålandsstenar

Postadress:
Dalhemsgatan 4
33330
Smålandsstenar

Webbadress:
https://www.gnosjoregion.se