Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer »


Tack, jag förstår

Vecka 18 Torsdag 6 maj Grattis Marit, Rita
Valuta
EUR 10.19 0.00 -0.003
GBP 11.8 0.00 -0.005
USD 8.49 0.00 0.002
BÖRSEN 17:30
2.88%

Börskursen på vår hemsida visar indexet Cboe SE 30 som representerar de 30 största svenska bolagen.
Detta index följer OMXS30. Kurserna är 15 minuter fördröjda. Siffrorna levereras av Millistream.

Plasten kan bidra till ökad hållbarhet

- men det krävs respekt, ökad återvinning och lång livslängd.


Hållbarhet är kanske inte det första du tänker på när du hör ordet plast. Men rätt använt är plast ett unikt material med flera egenskaper som även är positiva ur hållbarhetssynpunkt. Vi har pratat med fyra företag i Gnosjöregionens plastkluster om hur de ser på materialets framtid och hur det kan bli än mer hållbart.

 

Plast. I dagens debatt är det lätt att tro att all använd plast slängs i naturen eller i våra hav. Faktum är att 90 procent av den plast som förorenar jordens hav kommer från tio floder i Asien och Afrika (enligt World Economic Forum). I Sverige är vi faktiskt relativt bra på att sopsortera och samla in den plast vi använder. Och bättre ska vi bli. Enligt ett EU-direktiv ska 55 procent av alla plastförpackningar återvinnas och bli ny plast 2030.

 

 

Fler vill ha återvunnet

 

– Redan nu vill allt fler tillverkare ha återvunnen råvara, säger Torbjörn Egerhag, vd för K.D. Feddersen Norden i Värnamo och styrelseordförande i Reviva AB i Vetlanda.

 

Torbjörn Egerhag, vd K.D. Feddersen Norden Foto: GIGJAM

 

 

Reviva återvinner lantbruksplast från bland annat ensilage. Av den tillverkas ett granulat som säljs till bland andra Trioworld i Smålandsstenar och Doxa Plast i Värnamo. Båda företagen är en del av Gnosjöregionens plastkluster (störst i Sverige).

– 20 procent av den råvara som vi använder är återvunnen plast. Om fyra år ska andelen vara 30 procent och långsiktigt ska den vara 50 procent. Det är tuffa mål som minskar CO2-utsläppen väldigt mycket, säger Mattias Modée, materialutvecklingschef på Trioworld som är en av Europas största tillverkare av plastfilm.

 

Mattias Modée, materialutvecklingschef på Trioworld

 

Kan se annorlunda ut

 

Han har svårt att se att ensilageplast eller sträckfilm för lastpallar kan göras av något annat material som fungerar lika bra. Mer hållbar blir produktionen i stället genom återvinning och utveckling av allt tunnare filmer.

– Vi ligger väldigt långt fram när det gäller att göra tunna filmer av återvunnen plast. Men där är det viktigt att kunderna accepterar att en del plastfilm kan se lite annorlunda ut än vad de är vana vid, säger Mattias Modée.

K.D. Feddersen, som levererar både plast och maskiner till plastindustrier, har skaffat en agentur för maskiner som sorterar, tvättar och gör granulat av insamlade plastförpackningar.

– Strömmen av plast som ska återvinnas kommer att öka enormt. Inte minst i södra Europa där mycket i dag läggs på deponi, säger Torbjörn Egerhag.

 

 

Tillbaka till stenåldern

 

Både han och Stefan Holmgren, vd på Holmgrens Plast i Gnosjö, som tillverkar det mesta inom termoplast, är övertygade om att plasten har en viktig roll i ett mer hållbart samhälle. Förutom låg vikt och formbarheten talar även hållfastheten för det.

– Att ta bort all plast vore som att gå tillbaka till stenåldern. Polymera material används överallt i dag och de är utmärkta material om de används och återvinns på rätt sätt, säger Stefan Holmgren.

Holmgrens Plast återvinner all sin spillplast och köper in 200 ton återvunnen råvara. Att göra bioplast av tallolja, majs och sockerrör är också alternativ man funderat på.

– Vi håller koll på alla material som marknaden erbjuder. I slutändan handlar det förstås om vad kunden vill ha och är beredd att betala för, säger Niclas Orre, försäljningsansvarig på Holmgrens Plast.

 

Niclas Orre (tv) & Stefan Holmgren (th) Foto: Tia-Mai Truup

 
Mer plast – inte mindre

 

Torbjörn Egerhag tror att vi kommer att använda mer plast i olika produkter framöver – inte mindre. Just för att det är ett energieffektivt material:

– Plast kommer att i högre grad ersätta metaller i till exempel fordon. Plast är lättare och ger mindre utsläpp vid både produktion och transport. Jag brukar säga att gör en livscykelanalys och ta sedan beslut om materialval. En sådan talar ofta till plastens fördel.
Även Doxa Plasts vd, Sandra-Stina Vesterlund, har stort fokus på återvinning:

– Plasten går att återvinna ungefär sju gånger och därefter kan den användas i ett kompositmaterial med lång livslängd. Det görs redan båtskrov i sådana kompositer.

 

 

Sandra-Stina Vesterlund Foto: Patrik Svedberg

 

Ett värdefullt råmaterial

 

Sandra-Stina Vesterlund tycker att plast genom låg vikt och stor formbarhet är ett av de mest värdefulla råmaterial vi har:

– Men vi behöver återfå respekten för plast. Det får konsekvenser om vi struntar i att återvinna eller sorterar på fel sätt. Jag tycker också att det finns för många plastprodukter med för kort livslängd. Ett bra sätt att förlänga livslängden på plast är att göra fullt återvinningsbara produkter som är lätta för slutbrukaren att hantera på ett hållbart sätt. Samt inkludera återvunnen råvara.

 

 

 

 

 

 

FAKTA – Plaster och polymerer
Plast är ett samlingsnamn för ett stort antal material som brukar delas in i två huvudgrupper: termoplaster (kan värmas upp och formas) och härdplaster. Plaster används inom i princip all tillverkning, men framförallt till förpacknings, möbel-, bygg-, fordons- samt elektronikindustrin.

Plaster är i dagligt tal ett antal konstruktionsmaterial baserade på polymerer, alltså långa molekylkedjor av monomerer som reagerat och kopplats samman genom polymerisation.

 

FAKTA – 3 fördelar med plast
1. Plast minskar matsvinnet. Exempel: 1,5 gram plastfilm på en gurka förlänger hållbarheten med elva dagar, vilket minskar svinnet.

2. Plast minskar utsläpp av CO2. Exempel: fordon som bilar och flygplan blir lättare när plast ersätter metall, vilket minskar bränsleåtgången.

3. Plast tillvaratar energi. Isolering med plastmaterial kan minska energiåtgången med 90 procent. Exempel: isolering av hus, rör och kablar.

 

 

 

Text: Thomas Östberg, GnosjoRegion.se

 

KONTAKTUPPGIFTER

GnosjoRegion.se

(GnosjoRegion.se)

Telefon: 037131920
Mail: info@gnosjoregion.se

Besöksadress:
Burserydsvägen 38
33332
Smålandsstenar

Postadress:
Burserydsv. 38
33332
Smålandsstenar

Webbadress:
https://www.GnosjoRegion.se