Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer »


Tack, jag förstår

Vecka 09
Lördag 29 februari
Grattis
Valuta
EUR 10.59 -0.09
GBP 12.3 -0.18
USD 9.6 -0.14
BÖRSEN 08:35
-3.17%

0

”Det kokar överallt av möjligheter”

Det är dags för ett tekniklyft inom industrin. Det menar Sven Sköld, vd Östlings AB, som kommer att öppna företaget för innovation och forskning.
Verktygsmakare har en naturlig öppenhet för nya tekniker, menar Sven Sköld.
- Många gånger har vi legat i framkant med tekniker inom robotisering och automation som sedan kommit ut till industrin. Men nu är det dags att gå ett steg vidare, säger Sven.

Sven Sköld, vd Östlings AB, hoppas att de gula ställbladen ska bli historia med teknik-utveckling som sätter fart på datakommunikationen mellan olika bearbetningsmetoder.

Samarbete med Automation Småland

Östlings AB kommer att gå in i ett samarbete med Automation Småland, projektet vars syfte är att öka konkurrenskraften i regionens industri genom att tillföra ny teknik, kompetens, forskning och innovation. 
Så under de närmaste åren räknar man med kreativa besök av doktorander som ska hitta unika tekniklösningar på företaget.

Hitta länkar mellan olika tekniker

- Jag ser otroliga utvecklingsmöjligheter om man hittar vägar att sammanföra teknikutvecklingen på olika områden och hitta länkarna emellan till exempel laser och fräsning. Fusioner av olika tekniker, mer lättanvända applikationer och användarvänliga lösningar - vi är nyfikna på alla områden. 
Nya tekniker gör att det kokar precis överallt av möjligheter, säger Sven. 

Ett nytt informationssystem mellan olika arbetsmoment skulle effektivisera kontrollmätningen av elektroden. Istället för att godkänna eller förkasta skulle maskinen kunna kompensera eventuella avvikelser genom en korrigeringsfil och best fit-funktion.

Utveckla datakommunikationen mellan bearbetningsmetoder

Ett konkret utvecklingsområde är datakommunikationen mellan de olika arbetsgrupper som krävs för att bygga ett verktyg där upp till åtta man kan vara inblandade och många moment innefattar manuell överföring av data mellan olika maskiner.
- Med ett smart kommunikationssystem skulle man kunna hämta och korrigera datafiler mellan de olika bearbetningsmetoderna så att man slipper den mänskliga faktorn där emellan, säger Sven.

Orderstock som pekar uppåt

Det har gått två år sedan Östlings AB flyttade in i de nya lokalerna på Marieströmsvägen i Gnosjö. Investeringar både i lokaler och maskinvara har landat rätt och Sven Sköld har också konstaterat att orderstocken pekar uppåt.
- Jag får en känsla av att intresset för att köpa verktyg i Kina har svalnat en del. Många av våra kunder frågar efter verktyg som de tidigare köpt i Asien, säger Sven.

Förra årets investering i en ny sänkgnist har halverat både gnisttid och elektrodförbrukning. "Det rullar på bra för oss" konstaterar vd Sven Sköld.

Växande nätverk för ökad lönsamhet

Och med investeringar i ny teknologi kan Östlings än mer effektivt ta fajten om uppdragen. Samarbetet med Automation Småland placerar Östlings i gott sällskap med ett 25-tal andra företag. 
Målet är att nätverket ska växa till sextio företag över hela länet. Finansieringen av Automation Småland görs av medlemsföretagen, kommunerna i Gnosjöregionen, Region Jönköpings län, Almi, Tillväxtverket, Svensk Industriförening samt Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet. Chalmers tekniska högskola och Tekniska Högskolan i Jönköping bidrar också med forsknings- och utvecklingsarbete.KONTAKTUPPGIFTER

Östlings Verktygs AB

Telefon: 0370-333160
Mail: info@ostling.se

Besöksadress:
Marieströmsv. 47
33532
GNOSJÖ

Postadress:
Box 101
33523
Gnosjö

Webbadress:
www.ostling.se