Här hittar du företag som kan hjälpa dig med excenterpressar och excenterpressning i metall. Allt från nya till begagnade pressar och presslinjer.

Vecka 15 Söndag 14 april Grattis Tiburtius
Valuta
EUR 11.59 0.08 0.08
GBP 13.55 0.00 0
USD 10.89 0.16 0.16
BÖRSEN 17:30
0.2%

Börskursen på vår hemsida visar indexet Cboe SE 30 som representerar de 30 största svenska bolagen.
Detta index följer OMXS30. Kurserna är 15 minuter fördröjda. Siffrorna levereras av Millistream.

Excenterpressar

På denna sida hittar du information om excenterpressar, plockpressar, automatpressar, presslinjer, Nibbler, Pullmax och begagnade pressar. 

Snabba tips om Excenterpressar

  1. Välj ett företag som kan anpassa sina excenterpressar till ditt projekt.
  2. Begär helhetslösningar så att du kan minska antalet mellanhänder i produktionsförloppet.
  3. Var noga med att få en exakt tidsplan för när projektet kan tänkas vara redo och levereras.
  4. Vill du hitta en ny leverantör? Lägg en offertförfrågan till företagen i Gnosjöregionen »

Det är mycket spännande att kliva in i en klassisk metallverkstad där pressarna jobbar på för fullt. Ljudet av excenterpressar som är igång kan ha en lugnande inverkan. Man tänker knappast på att det här ljudet innebär att en stor volym komponenter blir färdiga med precisa dimensioner inom en mycket kort tidsrymd. Svensk verkstadsindustri litar på dessa pressar, och att de har lång hållbarhet är alldeles uppenbart då man kan se gamla exemplar vid sida om nymodigheter. Beroende på det som ska tas fram så väljer man en press som klarar jobbet på bästa vis.

Excenterpressar

 

Manuellt eller automatiskt

Idag kan man jobba med automatiska och manuella pressar. De automatiska är kopplade till styrprogram som säkrar att man får samma dimensioner och utformning för komponent efter komponent. Den som jobbar som operatör vid en presslinje med automatiska excenterpressar kanske inte kommer att höra det där klassiska ljudet från roterande rörelser i pressen eftersom moderna pressar ofta är skyddade av kåpor. När man har en press som kombinerar manuell och automatisk teknik så måste operatören ha en bred kunskapsbas att stå på för att klara av arbetet.

Excenterpressar

 

Stora volymer

För stora volymer så kan man jobba med pressar som kan ta fram tusentals exemplar på en enda dag. Det finns även tyngre pressar där man kanske inte pressar fram mer än 1 eller 2 komponenter per arbetsrunda. Det hela beror lite på vilka dimensioner man jobbar med. Excenterpressarna kan ju hantera allt från flera tons metall till miniatyrer som ska pressas för vidare montering i mindre apparater. Dessutom så kan man ofta finna både småskalig och storskalig produktion hos ett och samma företag vilket givetvis ger en imponerande flexibilitet. Då man ska ta fram stora volymer för masstillverkning så är precision oerhört viktigt. Det gäller helt enkelt att få fram detaljer som håller exakta mått. Detta kan man uppnå med hjälp av den automatiserade tekniken som tillåter exakta uträkningar som matas in i pressen via ett datorprogram.

 

Pressar med lång hållbarhet

Det är spännande att se hur länge excenterpressarna kan hålla. Operatörer jobbar både med att se till att den produktion som är igång flyter på som den ska och att pressarna mår bra. Då excenterpressar servas som de ska så kan de användas riktigt länge. Man får kanske byta ut delar som naturligt kommer att slitas i och med att man faktiskt pressar metall mot metall, men utöver detta så ska man inte behöva göra så mycket mer för att pressen ska hålla god form och fortsatt ge fina resultat.

Plockpressar

Snabba tips om Plockpressar

  1. Dra nytta av automatiska och manuella plockpressar som kan anpassas precist utefter en prototyp eller ritning.
  2. Välj en leverantör som kan erbjuda en komplett presslinje.
  3. Välj automatiska plockpressar för stora volymer.
  4. Vill du hitta en ny leverantör? Lägg en offertförfrågan till företagen i Gnosjöregionen »

Plockpressarna ingår ofta som en del av en större presslinje. Med en plockpress så kan man utföra plockarbeten mer eller mindre automatiskt. Man måste förstås ha en duktig operatör som kan läsa av och analysera den information som kommer från pressen. Dagens operatörer måste vara medvetna om den teknik som gäller för äldre plockpressar såväl som hur man driver moderna system. Med datoriserade styrsystem så kan produktion av industriella komponenter och produkter fortgå i Sverige eftersom detta drar ner rejält på produktionskostnader.

 

Moderna plockpressar

Moderna plockpressar är spännande saker. Den som är van vid äldre varianter kommer kanske inte ens att känna igen att det handlar om en press. När en modern plockpress är på plats så ser man mest ett hölje och en skärm där operatören kan läsa av och ställa in pressens arbete. Om man behöver gå in och byta delar så kan man förstås göra det men den moderna utformningen av plockpressar har lett till mycket högre säkerhet för de som ska hantera plockarbetet.

 

Plockpress

 

Säkert arbete

I och med att dagens pressar är så pass effektiva så kan operatörer hålla ett viktigt avstånd till de delar som skulle kunna utgöra en fara. Det här har förbättrat arbetsförhållanden inom verkstadsindustrin. Samtidigt så har det säkra arbetet med moderna datoriserade plockpressar lett till att operatörer måste ha mer utbildning för att kunna jobba med maskinerna. Det räcker inte med att förstå hantverket då man även måste kunna ställa in ett datorprogram för att få ett arbete som är exakt. Dagens nya pressoperatörer drar förstås stor nytta av den kunskap som den äldre generationen har. Trots att de moderna maskinerna erbjuder en högre säkerhet så är det alltid så att man måste förstå grundprinciperna för att kunna jobba på ett säkert och effektivt vis.

 

Automatiskt eller manuellt

Nu skulle man ju kunna tro att samtliga plockpressar är helautomatiska men så är inte fallet. Det finns fortfarande gott om företag som arbetar med pressar som är manuella eller delvis manuella. Detta beror på att många av dessa äldre maskiner är så pass bra och att man i vissa fall kan tjäna på att jobba manuellt då det kanske handlar om en mindre produktion. De automatiska pressarna har förstås den fördelen att de kan ta fram stora volymer snabbt. Varje detalj får precis samma mått och operatören får signaler direkt om något skulle gå fel så att detta kan rättas till snabbt. Med automatiska pressar så sänker man kostnaderna för produktioner och man kan även möta specifika behov på ett smidigare sätt.

Automatpressar

Snabba tips om Automatpressar

  1. Med en automatpress kan man ta fram stora volymer på kort tid.
  2. Automatpressen lämpar sig väl för samarbete med andra maskiner.
  3. Med en automatpress kan man ta fram olika delar för samma produktion.
  4. Vill du hitta en ny leverantör? Lägg en offertförfrågan till företagen i Gnosjöregionen »

Många tar för givet att det ska gå att få fram de mest avancerade detaljer på kort tid. Med olika typer av pressar så kan man skapa detaljer och komponenter som sedan används vidare inom industrin, i näringslivet eller av privatpersoner. Med en automatpress så kan man jobba på ett mycket effektivt sätt. Det här är en press som kan styras av ett datorprogram som man ställer in innan arbetet går igång. Detta gör att verkstaden kan erbjuda sina kunder en stor valfrihet vad gäller design och layout.

 

Automatpress

 

Automatpressar

Det som skiljer automatpressar från manuella pressar är att arbetet flyter på fullkomligt automatiskt. Man måste inte stå på en pedal eller styra metallbitar i rätt riktning för hand. Istället så har en automatpress olika funktioner som gör att material matas in automatiskt för att sedan riktas på rätt sätt i pressen. En del av denna process behöver alls inte vara synlig vilket gör att man kan skydda delarna av pressen med kåpor. Istället för att titta direkt på alla delar som är med i den automatiska processen så följer man förloppet via en datorskärm. Här får man exakt information om vad som händer och eventuella justeringar som är nödvändiga. Verktygen och delarna som ingår i automatiska pressar slits förstås ut men det är mycket lättare att avgöra när det är dags att byta. Det är återigen datorprogrammet och styrsystemet som gör att man slipper testa manuellt om det hela fungerar som det ska. Detta sparar både på tid och material och det innebär att man sparar pengar på produktionen som helhet.

 

Vad ska operatören göra?

Man kan ju undra vad operatören ska göra om allting fungerar automatiskt. När pressen är gömd i en låda och datorn sköter styrningen så tycks operatörens roll förminskad. Så är inte fallet. Idag är operatörer oerhört viktiga för att produktionen ska flyta på som den ska. De har den kunskap som krävs för att ställa in automatpressen och för att läsa av vad som behöver göras under produktionens gång. Det är sant att operatörerna numera inte behöver jobba lika mycket fysiskt men de måste vara kvicktänkta och duktiga på att klura ut den information som man får från pressen via datorprogrammet.

 

Automatpress

 

Vad ska operatören göra?

Man kan ju undra vad operatören ska göra om allting fungerar automatiskt. När pressen är gömd i en låda och datorn sköter styrningen så tycks operatörens roll förminskad. Så är inte fallet. Idag är operatörer oerhört viktiga för att produktionen ska flyta på som den ska. De har den kunskap som krävs för att ställa in automatpressen och för att läsa av vad som behöver göras under produktionens gång. Det är sant att operatörerna numera inte behöver jobba lika mycket fysiskt men de måste vara kvicktänkta och duktiga på att klura ut den information som man får från pressen via datorprogrammet.

 

Säkerhet

En mycket stor fördel med automatpressarna är förstås den förhöjda säkerheten. I och med att man använder sig av styrsystem så måste man inte längre jobba så nära pressarbetet. En operatör kan hålla ett bättre avstånd och även slippa tunga moment. Med hjälp av robotar och inmatningsprocesser så slipper man farliga situationer som även kan vara slitsamma för armar, rygg och ben.

Presslinje

Snabba tips om Presslinje

  1. Nyare styrsystem kan ge en kostnadseffektiv tillverkningsprocess.
  2. Med flexibla presslinjer så kan man ta fram helhetslösningar på kortare tid.
  3. Nya pressar är en fördel men det är ännu viktigare med ett stadigt och säkert flöde där man slipper förseningar.
  4. Vill du hitta en ny leverantör? Lägg en offertförfrågan till företagen i Gnosjöregionen »

Idag jobbar de flesta verkstäder med olika typer av presslinjer. En presslinje utformas så att man kan jobba effektivt och ta väl tillvara på de resurser som finns på företaget. I tyngre presslinjer så kan man producera stora produkter som bilar medan andra presslinjer är till för pyttesmå detaljer som ska eftermonteras. Den här typen av arbetsmetod har gjort att många produktioner som annars hade hotats lämna Sverige fortfarande finns kvar till glädje för den svenska arbetsmarknaden och även för inhemska verkstäder.

 

Presslinje

 

Pressar som jobbar ihop

Det som gör att man drar så stor nytta av presslinjer är att de inkluderar pressar och maskiner som samarbetar. Var en presslinje startar bestämmer man vid varje produktion och de flesta maskinerna har fördelar som gör att det blir enkelt med inmatning till och från de olika arbetsprocesserna. För att det hela ska fungera så smidigt som bara möjligt så programmerar man produktionen i ett gemensamt styrsystem. Alla maskiner är inställda för samma produktion vilket gör att man inte måste skicka detaljer och komponenter till andra verkstäder för att få fram färdiga produkter.

 

Presslinje

 

Flexibilitet

För att en verkstad ska kunna ge en bra service så är det mycket viktigt med flexibilitet. I och med att man kan anpassa presslinjer till aktuell produktion så går det att möta olika krav. Det kan ju vara så att man ska ta fram olika detaljer som sedan ska monteras ihop till en slutprodukt. När man inte måste vänta på att samtliga maskiner blir lediga och istället kan dra igång ett produktionsflöde med flera olika delar så spar man tid. Den här möjligheten till flexibilitet har gjort att man numera finner stor kompetens i verkstäder som jobbar med metallbearbetning. Det finns så mycket kunskap och erfarenhet som gör att man klarar av att producera och montera olika typer av produkter i en och samma verkstad.

 

Från prototyp till slutprodukt

Rent praktiskt så fungerar det så att en kund möts med en säljare som har stor kunskap om det som verkstaden kan erbjuda. Tillsammans ser man på en ritning eller prototyp. Om kunden ännu inte har bestämt sig för material så kan man diskutera vilket material som skulle kunna passa bäst. I vissa fall så kanske verkstaden tar fram några enstaka prover för att försäkra sig om att slutprodukten blir precis som kunden har tänkt sig. Om legoarbetet ska utföras hos samma verkstad så måste det även finnas kompetens och kunskap vad gäller montering, eventuellt efterarbete och förpackning.

Nibbler, Pullmax

Snabba tips om Nibbler och Pullmax

  1. Pullmax har unika styrsystem för en komplett presslinje.
  2. Fundera på lönsamheten i att behålla äldre maskiner hellre än att uppgradera.
  3. Undersök möjligheten till att få tag i begagnade Pullmaxmaskiner.
  4. Vill du hitta en ny leverantör? Lägg en offertförfrågan till företagen i Gnosjöregionen »

Då det krävs snabbhet och hög kvalitet av en presslinje så gäller det att maskinerna hänger med. Idag är Pullmax ett känt namn då det handlar om olika typer av pressar och maskiner som till exempel nibbler och unika styrsystem. Med de nya maskinerna så är det möjligt att skapa unika presslinjer där man även kan styra om för att få flexibilitet i framtagningsprocessen. När ett företag ska nyinvestera i en presslinje så är det kanske dags att byta ut fler maskiner för att nå optimal produktionseffektivitet och spara tid och pengar.

 

Nibbler, Pullmax

 

Om företaget

Man kan verkligen säga att det här handlar om ett företag med lång erfarenhet. Då Pullmax etablerades 1938 så handlade det förstås inte om styrsystem för datorer. Fokusen låg på att ta fram en nibblermaskin som kunde utföra flera olika uppgifter. Detta kom att utvecklas till flera olika maskiner och idag kan företaget erbjuda utrustning som är automatisk och som klarar av skärning och stansning med eller utan laser. En styrka med produkterna och maskinerna är förstås att de kan samarbeta inom samma presslinje tack vare de avancerade styrprogram som företaget har lanserat för att effektivisera arbetet med deras maskiner.

 

Nibbler, Pullmax

 

Nibblermaskiner

Namnet nibbler är ursprungligen engelskt och det ger en god ledtråd om vad den här pressen kan utföra. Ett enkelt nibblerredskap är i stort sett ett saxverktyg som kan klippa hårda metallmaterial. Moderna nibblers kan göra så mycket mer än att bara klippa. Dels så kan man skära fram unika former utan en massa spill av material, dels så kan man stansa fram detaljer. Detta ger ett stort användningsområde och även möjlighet att arbeta på ett individuellt sätt, även då det handlar om gigantiska produktioner med korta leveranstider.

 

Effektiv produktion

Att Pullmax nibblers har blivit så populära beror förstås på att de ingår i ett helhetkoncept där man hela tiden försöker nå en snabbare och säkrare produktion. Tanken är att verkstäder ska kunna utnyttja sin kompetens och yta till max med maskiner som levererar bästa resultat. För att komma fram till detta så har man jobbat mycket med den automatiserade tekniken. Det är egentligen inte så länge sedan som det var en självklarhet att stå och jobba för hand med den farliga nibblern där det alltid fanns en fara med händer som kom för nära bladet. Idag är arbetet med dessa maskiner säkert och effektivt och operatörer jobbar mer med tankekraft för att göra de uträkningar som krävs för att man ska få fram rätt dimensioner och format på olika komponenter och detaljer.

Begagnade pressar

Snabba tips om Begagnade pressar

  1. Man kan finna begagnade pressar på annonssajter online.
  2. Det finns begagnade pressar som är så pass moderna att de kan integreras i en nyare presslinje med avancerat styrsystem.
  3. Innan man köper en begagnad press så ska man se till att den undersöks och besiktigas för att undvika dolda fel.
  4. Vill du hitta en ny leverantör? Lägg en offertförfrågan till företagen i Gnosjöregionen »

Eftersom en press ofta är utvecklad för att hålla riktigt hög kvalitet så kan den hålla länge. Man kanske skrotar en press för att den inte längre passar in i en modern och effektiv presslinje. Det här betyder ju inte att själva pressen har gjort sitt. I ett annat sammanhang så kan den kanske vara till stor glädje och fortsatt erbjuda kostnadseffektiva arbeten. Det är detta som gör att begagnade pressar är av intresse och viktiga. Den som ska köpa en begagnad press måste dock vara medveten om de regler som gäller för att inte bli stående med en maskin som inte får användas.

 

Begagnade pressar

 

Ett informerat köp

För att ett köp av begagnad press ska vara informerat så räcker det inte med kunskap om vilken typ av press som man är ute efter. Det gäller att förstå om pressen som erbjuds verkligen fungerar som den ska. Om man inte tänker begära besiktning innan köpet så är risken ganska stor att man får en maskin med dolda fel. Det kan ju faktiskt vara så att den som säljer inte är medveten om att maskinen inte lever upp till de krav som gäller så det handlar för det mesta om okunskap hellre än om att någon vill luras. För att slippa problem med begagnade pressar så måste man alltså se till att man vet exakt vad man köper. Gör man det så kanske det ändå lönar sig att köpa en maskin som kommer att kräva en mindre lagning för att få användas.

 

Begagnade pressar

 

Kommer pressen att passa in

En annan fråga är förstås om pressen kommer att passa in. Man kan ju köpa en begagnad press som är automatisk och som kan programmeras med styrprogram, men kommer den att passa det styrprogram som redan är i bruk? Det kan bli nog så frustrerande att behöva göra stora ändringar för att foga in en annan typ av press i en presslinje. Därför ska man noga ta reda på kompabilitet innan man köper sin begagnade press.

 

Reservdelar

Med begagnat så kan man inte bli förvånad då det krävs reparationer. Att man kommer att få räkna med ett behov av reservdelar är givet. Därför ska man ta reda på var dessa finns. Om man måste importera reservdelarna varje gång pressen säckar ihop så kan detta bli till en tidskrävande process som man verkligen inte har råd med. Det gäller att ha god tillgång till reservdelar och service för att köpet ska löna sig.


Läs mer

Läs gärna mer om närliggande ämnen Excenterpressar | Plockpress | Automatpress | Presslinje | Nibbler, Pullmax | Begagnade pressar | Service, reservdelarDen här webbplatsen använder cookies. Läs mer »


Tack, jag förstår