Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer »


Tack, jag förstår

Vecka 48 Tisdag 30 november Grattis Andreas, Anders
Valuta
EUR 10.3 0.05 0.052
GBP 12.12 0.04 0.039
USD 9.1 0.03 0.03
BÖRSEN 17:30
0.00%

Börskursen på vår hemsida visar indexet Cboe SE 30 som representerar de 30 största svenska bolagen. Detta index följer OMXS30. Kurserna är 15 minuter fördröjda. Siffrorna levereras av Millistream.

0

Stena Recycling förvärvar Reci-anläggning


Den 1 september övertog Stena nämligen Recis stora anläggning i Värnamo; ett 40 000 kvadratmeter stort område i norra delen av staden, delvis bebyggt. Här startade en gång i tiden företaget Leto en lagrings- och återvinnings-
anläggning av både vanligt och miljöfarligt avfall. Man kan säga att det företaget blev otursförföljt med en del återkommande tekniska problem och sedan en stor brand i början av 90-talet.


Mellanlager

Efter några år i malpåse kommer nu anläggningen och verksamheten i och med Stenas övertagande att ändras till att bli ett renodlat mellanlager.
- Vi kommer inte att syssla med rening eller destillering-återvinning, den delen av anläggningen kommer att rivas, säger Janne Andersson, platschef för Stena Recycling. Däremot kommer vi här att ta emot alla former av avfall, även miljöfarliga, för lagring och vidare transport. Inom Stena Miljö kommer vi att bli en större aktör i och med förvärvet.

Framtidssatsning

Reci-anläggningen omfattar bland annat ganska nybyggda lager som kommer att kunna användas omgående. Hela fastighetsytan är hårdbelagd och kontroller av marken har inte visat på några alarmerande föroreningar.
- Över huvud taget ser vi förvärvet av Reci som en framtidssatsning, en grund som ger stora möjligheter att växa som en ledande aktör i regionen för komplett hantering av både industri- och hushållsavfall, även miljöfarligt sådant, säger Janne Andersson.
- I nästan ett sekel har Stena Recycling återvunnit material på olika sätt. Vi var återvinnare innan ordet fanns. Nu är vi det ledande företaget i Sverige inom återvinning av järn- och metallskrot och vi satsar starkt på att ta hand om mer och mer plastavfall, säger Janne Andersson.Den gamla destilleringsanläggningen för lösningsmedel ska rivas. Stena Recycling kommer att använda Reci som ett mellanlager för miljöfarligt avfall.

Totalkoncept

- Deponifri industri är i dag ett etablerat uttryck och dessutom ett växande krav från samhället, säger Janne Andersson. I vårt totala koncept ingår tillhandahållande av behållare och containrar, insamling, sortering och transporter, antingen det handlar om återvinning, energiutvinning, deponi eller destruktion.
- För de industrier som vill sortera själva har vi behövliga behållare-kärl för alla tänkbara material. Vi fungerar också som rådgivare när det gäller att klassificera och ge råd om de olika material som "blir över", självklart inklusive miljöfarligt avfall. Källsorterat industriavfall tar vi emot kostnadsfritt på vår återvinningsanläggning vid Sörsjö, men alltså inte rena sopor.Naturligt steg

Förbrukningen av olika slag av plaster är den kanske snabbast ökande delen av kultursamhällets restprodukter. Insamling, sortering och återvinning eller energiutvinning av både konsument- och industriplaster är en av Stena Miljös riktigt starka sidor.
- Eftersom det finns många plastföretag i regionen är det naturligt för oss att bli en plaståtervinnare just här, säger Janne Andersson.
Stenas centrallager för plast i södra Sverige kommer att finnas i Värnamo och kunna ta hand om alla sorters plaster och för att hitta miljömässiga avsättningar för de olika materialen, också lokalt för alla andra avfallsslag som järn, metaller, papper och farligt avfall.

Text & Foto: BENGT KJELLBERGKONTAKTUPPGIFTER

Stena Recycling AB

(Stena Recycling AB)

Telefon: 0370-18555
Mail: varnamo@stenarecycling.se

Besöksadress:
Bangårdsgatan 6
33135
Värnamo

Postadress:
Bangårdsgatan 6
33135
Värnamo

Webbadress:
www.stenarecycling.se