Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer »


Tack, jag förstår

Vecka 48 Tisdag 30 november Grattis Andreas, Anders
Valuta
EUR 10.28 0.03 0.034
GBP 12.1 0.02 0.016
USD 9.08 0.01 0.008
BÖRSEN 17:30
0.00%

Börskursen på vår hemsida visar indexet Cboe SE 30 som representerar de 30 största svenska bolagen. Detta index följer OMXS30. Kurserna är 15 minuter fördröjda. Siffrorna levereras av Millistream.

0

Stena-Wennbergs - en komplett (åter)vinnare

Stena-Gotthard förvärvade för ett knappt år sedan anrika Wennbergs Åkeri AB i Värnamo, inarbetat i regionen sedan 1946!

Wennbergs har alltså mer än ett halvt sekel bakom sig som Värnamo kommuns pålitliga insamlare av "det som blev över". I och med att Stena tar över växer Wennbergs till en komplett partner för inte minst industrin - det räcker med en kontakt!

Att deponera sopor och avfall, antingen det gäller hushåll eller industri, var gårdagens dåliga lösning på ett problem - som därmed bara växte.
Växande soptippar är snart bara minnen - eller latent dåliga samveten - i de flesta kommuner. Både kommuner, tillverkare och slutanvändare - hushåll och industrier - har numera press på sig att restprodukterna ska kunna återvinnas och tas omhand på ett professionellt sätt, med återvinning, destruktion eller energiutvinning som mål.


Sten-Olof Wennberg och Janne Andersson, Stena Gotthard, ser det nya samarbetet som en väg till komplett service för industrin i regionen.

Minimal påverkan
I den miljöcertifiering de flesta företag vill skaffa sig ingår att företaget ska kunna dokumentera minimal miljöpåverkan och då är omhändertagandet av restprodukterna en väsentlig arbetsuppgift som kräver både kapacitet och specialkunskaper.
I och med samgåendet med återvinningsföretaget Stena Gotthards är Wennbergs i dag en komplett partner för omhändertagande av alla slag och alla volymer av restprodukter, inte minst från industrin som därmed får ett problem löst på ett professionellt sätt i enlighet med växande krav från lagstiftare och miljömedvetna.


Sten-Olof Wennberg vid den stora sorterings- och återvinningsanläggningen där sorteringen av industriplast också får plats.

Totalkoncept
- Deponifri industri är i dag ett etablerat uttryck och dessutom ett växande krav från samhället, säger Sten-Olof Wennberg. I vårt totala koncept ingår tillhandahållande av behållare och containrar, insamling, sortering och transporter, antingen det handlar om återvinning, energiutvinning, deponi eller destruktion.
- För de industrier som vill sortera själv har vi behövliga behållare-kärl för alla tänkbara material. Vi fungerar också som rådgivare när det gäller att klassificera och ge råd om de olika material som "blir över", självklart inklusive miljöfarligt avfall. Källsorterat industriavfall tar vi emot kostnadsfritt på vår återvinningsanläggning vid Sörsjö, men alltså inte rena sopor.

Hyr ut
- Till de företag som inte har tid eller möjlighet att sortera själv lånar vi ut rätt behållare som vi hämtar, tömmer och sorterar, säger Sten-Olof Wennberg.
Förbrukningen av olika slag av plaster är den kanske snabbast ökande delen av kultursamhället restprodukter. Insamling, sortering och återvinning eller energiutvinning av både konsument- och industriplaster är en av Stena-Wennbergs riktigt starka sidor.
- Stena med sin väldiga kapacitet och väl utbyggda  och Wennbergs med sin starka lokala förankring gör oss till den enda kontakt företagen behöver för att lösa alla problem med avfall.
En viktig faktor som stärker konkurrensen är att Stena Gotthard AB sedan september 2005 satsar på plast i Värnamo-anläggningen.


Personalen på Stena Gotthards i Värnamo har en storkoncerns kapacitet och kunnande bakom sig.

Naturligt steg
- Eftersom det finns många plastföretag i regionen är det ett naturligt steg för företaget, säger Peter Arnesson, Marknadsansvarig för plast på Stena Gotthard AB.
Stenas centrallager för plast för södra Sverige kommer att finnas i Värnamo och jobba med alla sorters plast och för att hitta miljömässiga avsättningar för de olika materialen, också lokalt för alla andra avfallsslag som järn, metaller, papper och farligt avfall.
- Att vi nu kan erbjuda bra lösningar även när det gäller plast gör oss ännu starkare, säger Peter och Sten-Olof Wennberg. Vår ambition är att vara en stark samarbetspartner på en lokal nivå, vilket betyder bättre och snabbare service.


KONTAKTUPPGIFTER

Stena Recycling AB

(Stena Recycling AB)

Telefon: 0370-18555
Mail: varnamo@stenarecycling.se

Besöksadress:
Bangårdsgatan 6
33135
Värnamo

Postadress:
Bangårdsgatan 6
33135
Värnamo

Webbadress:
www.stenarecycling.se